ΑΝ ΒΙΑΖΕΣΑΙ ΝΑ ΔΕΙΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ, ΑΡΧΙΣΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ. ΕΙΝΑΙ Ο ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟΣ ΔΡΟΜΟΣ.

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΒΥΖΑΝΤΙΟ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΒΥΖΑΝΤΙΟ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2017

ΠΩΣ ΗΤΑΝ Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ!

Εντυπωσιακές εικόνες της Κωνσταντινούπολης πριν την Άλωση τον Μάϊο του 1453 που έμελλε να αλλάξει ριζικά την όψη της πόλης, φέρνει στην δημοσιότητα το τουρκικό μέσο, Κarar.

Μέσα από αναπαραστάσεις αρχαιολόγων, αποτυπώνεται η αίγλη της Βασιλεύουσας πριν πέσει στα χέρια των Οθωμανών, ενώ μεταξύ των απεικονίσεων ξεπροβάλλουν η Αγία Σοφία καθώς και εμβληματικά μνημεία της εποχής.

Όπως είναι ευρέως γνωστό, η Άλωση της Κωνσταντινούπολης υπήρξε το αποτέλεσμα της πολιορκίας της βυζαντινής πρωτεύουσας, της οποίας Αυτοκράτορας ήταν ο Κωνσταντίνος ΙΑ’ Παλαιολόγος, από τον οθωμανικό στρατό, με επικεφαλής τον σουλτάνο Μωάμεθ Β’.

Η πολιορκία διήρκεσε από τις 6 Απριλίου έως την Τρίτη, 29 Μαΐου 1453 (Ιουλιανό ημερολόγιο), ενώ ταυτόχρονα σήμανε και το τέλος της υπερχιλιετούς Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 

Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2017

ΤΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΠΟΥ ΦΥΤΡΩΝΑΝ ΚΑΤA ΤΗΝ ΠΑΝΗΓΥΡΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΕΝ ΞΑΝΑΒΓΗΚΑΝ, ΟΤΑΝ ΣΤΗΝ Μ. ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΔΕΧΘΗΚΑΝ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ

Ὁ Μιχαὴλ Η΄ Παλαιολόγος (1259-1282) ἐλευθέρωσε τὴν Κωνσταντινούπολη ἀπὸ τοὺς σταυροφόρους καὶ κατέλυσε τὴν Λατινοκρατία στὴν Ἀνατολή. Ὁ ἐκδιωχθείς ὅμως λατίνος αὐτοκράτορας ποὺ εἶχε καταφύγει στὴ Δύση προσπάθησε νὰ συνεννοηθεῖ καὶ νὰ πείσει τοὺς ἡγεμόνες τῆς Δύσεως γιὰ νὰ ἀνακαταλάβουν τὴν Κωνσταντινούπολη. Ὁ Μιχαὴλ βλέποντας τὴν κίνηση αὐτὴ καὶ γνωρίζοντας τὰ κατακτητικὰ σχέδια τοῦ βασιλείου τῆς Σικελίας, θεώρησε ὅτι θὰ ἀποσοβοῦσε τὸν κίνδυνο αὐτὸ καὶ θὰ ὠφελοῦνταν στὴν προσπάθειά του γιὰ βελτίωση τῆς βυζαντινῆς κυριαρχίας στὰ Βαλκάνια, μὲ τὴν ἕνωση τῶν Ἐκκλησιῶν. Ἦλθε, λοιπόν, σὲ συνεννόηση καταρχὴν μὲ τὸν Πάπα Οὐρβανὸ (Κλήμεντα Δ΄) καὶ κατόπιν μὲ τὸν Πάπα Γρηγόριο Ι΄.
Συνέταξε ἱστορικοδογματικὸ τόμο τὸ 1273 ἀναφερόμενο στὴν ἕνωση τῶν Ἐκκλησιῶν, τὸν ὁποῖο ἀπέστειλε σὲ ὅλους τούς ἐπισκόπους καθὼς καὶ στοὺς ἁγιορεῖτες. Σ΄ αὐτὸν ἀνέλυε τοὺς λόγους οἱ ὁποῖοι ἐπέβαλαν τὴν ἕνωση.
Τὸ ἑπόμενο ἔτος 1274 συνῆλθε ἡ σύνοδος στὴν Λυὼν κατὰ τὴν ὁποία ἔγινε ἡ ἕνωση τῶν Ἐκκλησιῶν· ἡ Ἀνατολικὴ Ἐκκλησία εἰσήγαγε τὸ Filioque καὶ παραδέχθηκε τὸ πρωτεῖο καὶ τὴν ἐξουσία τοῦ Πάπα, δηλαδὴ ὑποδουλώθηκε στὸν Πάπα.
Ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Ἰωσὴφ στὶς 2 Σεπτεμβρίου 1275 παραιτεῖται ἀπὸ τὸν θρόνο, ἐνῶ ὁ Μιχαὴλ ἀνεβάζει σὲ αὐτὸν τὸν Ἰωάννη Βέκκο, μορφωμένο ἀλλὰ παλίμβουλο...ἄνδρα, πρώην ἄσπονδο ἐχθρό τῆς ἑνώσεως, ἐνῶ τώρα ὑπέρμαχο ὑποστηρικτή της.

Οἱ ἁγιορεῖτες ἀπέστειλαν στὸν αὐτοκράτορα δογματικὴ ἐπιστολὴ στὴν ὁποία μὲ σεβασμὸ ἀλλὰ καὶ μαχητικότητα ἀπάντησαν ὅτι ἡ ἕνωση δὲν μπορεῖ νὰ πραγματοποιηθεῖ ἐφόσον οἱ λατίνοι παραμένουν στὶς αἱρετικὲς δοξασίες τους.
Ὁ λαὸς ἀκολούθησε τοὺς ἁγιορεῖτες καὶ δὲν δέχθηκε τὴν ἕνωση. Ὁ αὐτοκράτορας ποὺ πειζόταν ἀπὸ τὸν Πάπα τῆς Ρώμης γιὰ νὰ ἐφαρμόσει τοὺς ὅρους τῆς ἑνώσεως μεταχειρίστηκε βία γιὰ νὰ τὴν ἐπιβάλει. Ἐξορίες, δημεύσεις περιουσιῶν, φυλακίσεις καὶ κάθε εἶδος βασανιστηρίων τέθηκαν σὲ ἐνέργεια.

Οἱ ἑνωτικοί, δηλαδὴ οἱ ὑποστηρικτὲς καὶ ἀποδεχόμενοι τὴν ἕνωση, ἦλθαν στὸ Ἅγιον Ὅρος (1278-1282) καὶ προσπάθησαν νὰ ἐπιβάλουν διὰ τῆς βίας τὴν ἀπόφαση τῆς Λυῶνος. Οἱ ἁγιορεῖτες ἀντιστάθηκαν μὴ δεχόμενοι νὰ ἑνωθοῦν μὲ τοὺς Λατίνους καὶ νὰ προδώσουν τὴν Ὀρθοδοξία.

Ὁ χρονογράφος ἀναφέρει ὅτι τότε πολλοὶ «βασανίσθηκαν καὶ ἐτελειώθησαν διὰ μαρτυρικοῦ θανάτου». Εἰκοσιέξι μοναχοί τῆς Ἱ. Μονῆς Ζωγράφου κάηκαν ἀπὸ τοὺς ἑνωτικοὺς μέσα στὸν πύργο τῆς Μονῆς ὅπου εἶχαν καταφύγει.
Ὁ Πρῶτος του Ἁγίου Ὅρους Κοσμᾶς ἐπικεφαλῆς λαϊκῶν καὶ Μοναχῶν τῶν Καρυῶν ποὺ δὲν δέχθηκαν τὴν ἕνωση, ἀλλὰ ἀντίθετα ἔλεγχαν τοὺς ἑνωτικούς, μαρτύρησε.
Στὴν Μονὴ τῶν Ἰβήρων ἐπιβίβασαν πετέρες τῆς Μονῆς ἐπάνω σ΄ ἕνα πλοῖο τὸ ὁποῖο, ἀφοῦ τὸ ὁδήγησαν ἀνοικτά τῆς Μονῆς, τὸ βύθισαν αὔτανδρο. Στὸ Βατοπαίδι ἀλλὰ καὶ σὲ ἄλλα μοναστήρια βασάνισαν καὶ σκότωσαν μοναχοὺς καὶ λαϊκούς.

Μόνο ἡ Μ. Λαύρα καὶ ἡ Ξηροποτάμου δέχθηκαν τὴν ἕνωση καὶ τοὺς ἑνωτικούς. Ὁ συναξαριστὴς ἀναφέρει ὅτι κατὰ τὴν ὥρα τῆς Θ. Λειτουργίας στὴν Μονὴ Ξηροποτάμου ὅταν συλλειτουργοῦσαν μὲ τοὺς ἑνωτικοὺς ἔγινε ἰσχυρὸς σεισμὸς καὶ γκρεμίστηκε τὸ μοναστήρι. Τὰ δὲ σαράντα μανιτάρια ποὺ φύτρωναν κατὰ τὴν πανήγυρη τῶν ἁγίων Τεσσαράκοντα κάθε χρόνο κάτω ἀπὸ τὴν Ἁγία Τράπεζα δὲν ξαναβγῆκαν.


Ἀπὸ τὸ βιβλίο: «Ἄθως, ὅρος τὸ Ἅγιον»,
τοῦ Μητροπολίτου Κεντρώας Ἀφρικῆς Νικηφόρου

Παρασκευή, 2 Σεπτεμβρίου 2016

ΜΟΝΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΤΕΒΑΣΕ ΣΤΗ ΓΗ ΤΗΝ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΡΜΟΝΙΑ


Φώτη Κόντογλου 
Τί τανε, ληθινά, κενο τό Βυζάντιο, κείνη Κωνσταντινούπολη; Παραμυθένιος κόσμος![…] 

Στά χρόνια τν Βυζαντινν « βασιλεύουσα πόλις» θά εχε μία ξωτική καί λλόκοτη μεγαλοπρέπεια. Χίλιοι κουμπέδες (τρολλοι) καταχρυσοί λαμποκοπούσανε μέσα στη βλογημένη ατ φεντοπολιτεία. Στή μέση στεκότανε, σάν λιος, γιά Σοφιά, καί γύρω της τανε σκορπισμένες ο λλες κκλησιές μ τούς χρυσούς κουμπέδες, σφαρες οράνιες, πο λές κα γυρίζανε γύρω στόν λιο[…]. Τό Σαββατόβραδο, κατά τό δειλινό, τμόσφαιρα γέμιζε πό τή γλυκει βουή πού κάνανε χιλιάδες καμπάνες καί πού νέβαινε σάν ψαλμωδία πάνω πό τήν γιασμένη πολιτεία, πό τή Νέα Σιών, «χος καθαρός ορταζόντων». Πανηγυρική μεγαλοπρέπεια! Μόνο τό Βυζάντιο κατέβασε στή γ τήν οράνια ρμονία.

Γιά τούς Βυζαντινούς, πατρίδα τους τανε Κιβωτός τς ληθινς θρησκείας, κα εχανε πόθο ν τραβήξουνε μέσα σ’ ατή λα τ θνη τς γς, καί νά τά σώσουνε φωτισμένα πό τό νέσπερο φς το Εαγγελίου[…]. Στό Βυζάντιο θρησκεία βασίλευε πάνω σέ λα. Μέ λη τή ζωηρή δραστηριότητα πού εχανε ο Βυζαντινοί στά γκόσμια, σκέψη τους καί καρδιά τους τανε πάντα γυρισμένη στήν λλη ζωή, στήν αώνια ζωή[…]. 

πάνω στ Βυζάντιο τανε γραμμένος λόγος το Παύλου: « καυχώμενος, ν Κυρί καυχάσθω». λες ο καρδιές, π τόν βασιλι ς τόν πι φτωχ καντηλανάφτη βαρκάρη, στρατιώτη ξωχάρη, ατ τ λόγια εχανε μέσα. προσευχ τανε ζωή τους. Κα τυπικ κόμα εσέβεια σ κάποιους ατοκράτορες ρχοντες, δείχνει πώς ποταζόντανε στόν πνευματικ νόμο τς θρησκείας κι κενοι πο δεν τανε σ θέση ν τόν νοιώσουνε κα ν εφρανθονε π τ γλυκύτητα «το ζντος δατος το λλομένου ες ζωήν αώνιον». κόμα κι κενοι πο δέν μπορούσανε ν νικήσουνε τ φυσικ κακία τους, τανε ελαβες, να πργμα παράδοξο.

Νικηφόρος Φωκς κανε κάθε μέρα τήν προσευχή του, κα στόν πόλεμο φοροσε π μέσα, κάτω π τόν θώρακά του να παλιοράσο το θείου του σκητ Γεωργίου το ν τ Μαλε πο εχε γιάσει, γι ν τόν φυλάγει. λέξιος Κομνηνός ποτε τανε ν πάγει σ καμμι κστρατεία, βαζε τ πολεμικ σχέδιά του κάτω π τήν γία Τράπεζα, κι λη τ νύχτα προσευχότανε γονατιστός πάνω στ σκαλοπάτια το ερο, κα τ πρω παιρνε τ σχέδιο πο βγαινε κάτω π τ σκέπασμα τς γίας Τράπεζας, γιατί πίστευε πώς το τ δινε ρχάγγελος Μιχαήλ. ωάννης Τσιμισκής γονάτιζε σάν παιδ μπροστ στήν γία Τράπεζα τς γίας Σοφίας παρακαλντας μ δάκρυα νά το δώσει Θεός ναν γγελο φύλακα πο ν τόν φωτίζει κατ τόν πόλεμο.
 
σο σφίγγεται τ Βυζάντιο π τους βαρβάρους, κι σο ψυχ ποφέρνει κα πον, τόσο γυρίζει τ μάτια του κατ τον ορανό. βασιλις Θεόδωρος Δοκας Λάσκαρις συνέθεσε τόν Μέγαν Παρακλητικ Κανόνα στήν Παναγία, πο εναι γεμάτος π συντριβή, ταπείνωση κα πίστη. Λέων Σοφός ποίησε τ ξαίσια ωθιν πο τ ψέλνουνε στόν ρθρο κάθε Κυριακ κα γιός του Κωνσταντνος φιλοτέχνησε τ ξαποστειλάρια. Κι λλοι πολλο βασιλιάδες ψέλνανε μνογραφούσανε. λλά κα ο μιλίες πο κάνανε στούς στρατιτες κα στόν λαό, εχανε κι κενες φος θρησκευτικό κι τανε γεμάτες ελάβεια κα πίστη. πικραμένος λόγος πο βγαλε τελευταος βασιλις το Βυζαντίου, Κωνσταντνος Παλαιολόγος, τανε σάν νεκρώσιμο τροπάρι.
Τ Βυζάντιο εναι προεικόνιση πάνω στ γ τς βασιλείας τν ορανν, σο τανε δυνατ ν πραγματοποιηθε π τήν νθρώπινη τέλεια μέσα στόν κόσμο τς φθορς.

Μυστικά νθη, κδόσεις δερφν Παπαδημητρίου, σ.93-98
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Ε.ΡΩ. ΤΕΥΧΟΣ 14

Κυριακή, 29 Μαΐου 2016

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ- ΘΑ 'ΡΘΕΙΣ ΣΑΝ ΑΣΤΡΑΠΗ


Στή μνήμη τοῦ Κωνσταντίνου ΙΑ΄ Παλαιολόγου, 
τοῦ τελευταίου αὐτοκράτορα τοῦ Βυζαντίου.

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΡΥΠΤΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ

Η ομιλία και η παρουσίαση των αποκλειστικών βίντεο έγινε στα Χανιά της Κρήτης, την Κυριακή 24 Μαΐου 2015.
Τα θέματα των αποκλειστικών βίντεο που προβλήθηκαν από το τηλεοπτικό μας αρχείο στο δεύτερο μέρος της ομιλίας είναι τα εξής :

1) Ο Ρώσος ιερομόναχος, Tikhon Sevkounov, πνευματικός του Ρώσου προέδρου Βλαδιμήρ Πούτιν, πήγε πριν από λίγα χρόνια στην Κωνσταντινούπολη και γύρισε ένα συμβολικό και προφητικό ντοκιμαντέρ για την Άλωση της Πόλης και την μέλλουσα Απολύτρωση της, αποδίδοντας την στην Ανάσταση της Ορθοδοξίας στην Ρωσία.
2) Τουρκικό κλασικό έργο με φτηνή αναπαράσταση της κατάληψης της Πόλης. Το ενδιαφέρων είναι η είσοδος του Μωάμεθ στην Πόλη και το δέος που τον καταλαμβάνει κοιτάζοντας τον Παντοκράτορα στον τρούλο.
3) Τουρκικό κινηματογραφικό έργο από την εποχή του μικρασιατικού πόλεμου 1919-1922. Χαρακτηριστικοί διάλογοι που αποδεικνύουν ότι οι μουσουλμάνοι της Μικράς Ασίας δεν αισθάνονται… Τούρκοι!
4) Κλασική τελετή στο εσωτερικό της Ανατολίας με χριστιανικό συμβολισμό το επανειλημμένο σταύρωμα του νερού.
5) Η κατακόμβη των 7 χριστιανών μαρτύρων στην Ταρσό, κοντά στα Άδανα, που είναι τόπος προσκυνήματος χιλιάδων Τούρκων μουσουλμάνων που πιστεύουν ότι η σπηλιά έχει θαυματουργικές ιδιότητες.
6) Τουρκάλες μανδηλοφορούσες επισκέπτονται την εκκλησία του Μπαλουκλί στην Κωνσταντινούπολη. Αν και μουσουλμάνες, δείχνουν μεγάλη ευλάβεια, συνδιαλέγονται με την ελληνορθόδοξη μοναχή και…ανάβουν κερί στο άγιασμα.


Nίκος Χειλαδάκης

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ


Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2015

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΟΤΑΝ Ο ΜΕΓΑΣ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ ΕΣΤΕΙΛΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΤΟ ΛΕΙΨΑΝΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ!

Ο Μέγας βασιλιάς Ιουστινιανός είχε ανεγείρει το Ναό της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη και ήθελε να έχει το λείψανο του Αγίου Δημητρίου μαζί με τα άλλα που υπήρχαν εκεί.   Έστειλε ανθρώπους της εμπιστοσύνης του στην Θεσσαλονίκη, για να σκάψουν τον τάφο, μέχρι να εύρουν το σώμα του Αγίου, να κόψουν ένα μέρος και να το φέρουν στην Θεσσαλονίκη. Έφθασαν οι βασιλικοί άνθρωποι με δώρα του βασιλιά προς τον Άγιο αποφασισμένοι δια την παραλαβή του Αγίου λειψάνου.  

Οι Θεσσαλονικείς απήντησαν: «Εμείς δεν τολμούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Αλλά αν τολμάτε εσείς, εδώ είναι ο τάφος». Άρχισαν να σκάβουν τον τάφο. Όταν δε έφτασαν κοντά στην λάρνακα, αμέσως ω του θαύματος!, φωτιά μεγάλη εξήλθε από εκεί και κινδύνευσαν να καούν και ακούσθηκε φωνή που έλεγε: «Περισσότερο μη σκάψετε».  

Μόλις είδαν το θαύμα οι βασιλικοί άνθρωποι, έπεσαν με τα πρόσωπα κατά γης και παρακαλούσαν τον Άγιο να μην καούν. Ύστερα από αρκετή ώρα σηκώθηκαν και αφού πήραν μόνο χώμα από τον τάφο του Αγίου Δημητρίου, το έφεραν στον βασιλιά και διηγήθηκαν το παράδοξο θαύμα.  

Από το βιβλίο: «Ο Άγιος Δημήτριος – Πολιούχος Θεσσαλονίκης» – Αρχιμανδρίτου Ιωάννου Χ. Τασσιά, Θεσσαλονίκη 2004  

Τετάρτη, 27 Μαΐου 2015

ΕΑΛΩ Η ΠΟΛΙΣ: ΤΟ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΤΟΥ NATIONAL GEOGRAPHIC

                    

Ένα πολύ ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ του National Geographic το οποίο περιγράφει με επαρκή ιστορική ακρίβεια, όχι μόνο την άλωση της Πόλης, αλλά και ότι είχε προηγηθεί αυτής από την πρώτη άλωσή της από τους Φράγκους το 1204.
Nα σημειώσουμε ότι οι δυτικοί σταυροφόροι προκάλεσαν ακριβώς την ίδια καταστροφή στην Κωνσταντινούπολη όση και οι Τούρκοι, περίπου 250 χρόνια μετά.

ΠΗΓΗ: ΟΣΙΑ ΕΥΧΗ