ΑΝ ΒΙΑΖΕΣΑΙ ΝΑ ΔΕΙΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ, ΑΡΧΙΣΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ. ΕΙΝΑΙ Ο ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟΣ ΔΡΟΜΟΣ.

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΔΙΩΓΜΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΔΙΩΓΜΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τρίτη, 13 Ιουνίου 2017

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΝ ΔΙΩΓΜΩ ΣΤΟΧΟΣ ΟΛΩΝ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΩΝ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

Δὲν εἶναι περίεργο ποὺ ἡ παροῦσα ἄθεη καί ἀντιχριστιανική στὴν πλειονότητά της κυβέρνηση προωθεῖ τάχιστα νόμους καὶ ἀποφάσεις ποὺ στρέφονται κατὰ τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ κατὰ τῶν παραδόσεων τοῦ τόπου καὶ τοῦ λαοῦ μας;

Δὲν ἀναρωτιέστε γιατί ἐν μέσω οἰκονομικῆς κρίσεως προωθοῦνται ἀποφάσεις καί νόμοι, ὅπως τὸ ἀπαράδεκτο Σύμφωνο συμβίωσης, περὶ τῆς καύσης τῶν νεκρῶν, κατάργηση τῆς πρωινῆς προσευχῆς στὰ σχολεῖα, μετατροπὴ τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν σὲ ἀμιγὲς μάθημα θρησκειολογίας, καθιέρωση τοῦ ἠλεκτρονικοῦ φακελώματος, ἢ παλαιότερα νόμος περὶ νομικῆς κατοχύρωσης τοῦ ὁλοκαυτώματος τῶν Ἑβραίων, περὶ ρατσισμοῦ καὶ λαθρομετανάστευσης; Τί συμβαίνει; Γιατί ὁ Χριστὸς καὶ οἱ χριστιανικὲς ἀξίες στὸν εὐλογημένο αὐτὸ τόπο ἀποτελοῦν βασικὸ στόχο;

Μὰ εἶναι ἡλίου φαεινότερο ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς ἀποτελεῖ τὸ μοναδικὸ ἐχθρὸ τῶν ἐκφραστῶν τοῦ μυστηρίου τῆς ἀνομίας, οἱ ὁποῖοι μέσα ἀπὸ τὶς πολιτικὲς μαριονέττες ποὺ χρηματοδοτοῦν καὶ συντηροῦν σὲ κάθε χριστιανικὴ χώρα ἐπιχειροῦν νὰ τὸν ἐκδιώξουν ἀπὸ τὴ ζωή μας μὲ διάφορες μεθόδους. Οἱ πολιτικὲς αὐτὲς μαριονέτες ὅσο διάστημα ἐξυπηρετοῦν τὰ σχέδια αὐτὰ τῶν ἀνόμων παραμένουν στὴν ἐξουσία καὶ ὅταν ὁλοκληρώσουν τὸ διαβρωτικὸ γιὰ τὸ ἔθνος μας ἔργο τους πετιοῦνται στήν κυριολεξία σὰν τὶς λεμονόκουπες στὰ σκουπίδια. Οἱ πολέμιοι τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας προχωροῦν βάσει ἑνὸς ὀργανωμένου σχεδίου καὶ χρησιμοποιοῦν κατὰ βούληση τὶς ἑκάστοτε κυβερνήσεις ἀνεξαρτήτως τῆς πολιτικῆς τους ἰδεολογίας.

Γιὰ παράδειγμα ἡ κυβέρνηση Καραμανλῆ ὄχι μόνο δὲν τόλμησε νὰ ἐπαναφέρει τὴν ἀναγραφὴ τοῦ θρησκεύματος στὶς ταυτότητες, ὅπως εἶχε ὑποσχεθεῖ ἀλλὰ προχώρησε στὸ νόμο ποὺ καθιέρωνε τὸ σύμφωνο συμβίωσης γιὰ ἑτερόφυλα ζευγάρια, λὲς καὶ δὲν ὑπῆρχε ὁ θρησκευτικὸς καὶ πολιτικὸς γάμος! Ἡ κυβέρνηση Παπανδρέου τροποποίησε τὰ στοιχεῖα τοῦ χρέους γιὰ νὰ καθιερώσει ὄχι μόνο τὴ μόνιμη λιτότητα καὶ τὴν ἀνασφάλεια στὸν ἑλληνικὸ λαὸ μέσω τῶν μνημονίων ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ προετοιμάσει τὸ ἔδαφος γιὰ ὅλα τὰ ἀντιχριστιανικὰ μέτρα ποὺ ἀκολούθησαν… Ταυτόχρονα ἐκείνη ἡ κυβέρνηση ἔβαλε τὸ θεμέλιο λίθο, ὅπως εἶχε ἀποκαλύψει ὁ πάλαι ποτὲ ὑπουργὸς τοῦ ΠΑΣΟΚ Σηφουνάκης γιὰ νὰ ξεκινήσει μὲ τὴν Ἐκκλησία σὲ συνεργασία καὶ πλήρη γνώση μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν Ἱερώνυμο ὁ λεγόμενος βελούδινος χωρισμὸς (νοούμενος ὡς οὐδετερότητα στάσης τῆς Ἐκκλησίας καί ἀνοχή στὴν ψήφιση νόμων ἀντιευαγγελικῶν (βλ. σύμφωνο συμβίωσης γιὰ ἀνωμάλους κ.ο.κ.). Προκειμένου μάλιστα νὰ μὴν ὑπάρξουν ἀντιδράσεις ἀπὸ τὸν ἱερὸ κλῆρο τῆς Ἐκκλησίας καλλιεργοῦσαν τὴν ψεύτικη  φημολογία, ἡ ὁποία ἐξακολουθεῖ μέχρι καὶ σήμερα τῆς μὴ πληρωμῆς τῶν κληρικῶν μας ἀπὸ τὸ Δημόσιο. Μέσα στὸ πλαίσιο αὐτὸ ξεκίνησε ἡ προπαγάνδα περὶ ἀπομάκρυνσης τῶν ἱερῶν εἰκόνων ἀπὸ τὰ Δημόσια Κτίρια καὶ τὰ σχολεῖα, βολιδοσκοπήθηκε ἀπὸ τὸν τότε ὑπουργὸ Ἠλεκτρονικῆς Διακυβέρνησης κατὰ πόσο ὁ ἑλληνικὸς λαὸς θὰ ἀποδεχόταν τὴν περιβόητη κάρτα τοῦ πολίτη (βλ. ἠλεκτρονικό φακέλλωμα) κ.ο.κ.

Ἀκολούθησε ἡ κυβέρνηση Σαμαρᾶ-Βενιζέλου, ἡ ὁποία πέραν ἀπὸ τὸ ὅτι παραχώρησε πολλὲς ὑποδομὲς τῆς χώρας ἔναντι πινακίου φακῆς στοὺς βρυκόλακες τύπου Σόιμπλε καὶ ἄλλων φαρμακερῶν φιδιῶν ποὺ ἐξακολουθοῦν μέχρι σήμερα μανιωδῶς νὰ ρουφοῦν τὸ αἷμα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ νὰ τὸν ὁδηγοῦν στὴν ἀπόγνωση καὶ ἀπελπισία, ἄναψε τὸ πράσινο φῶς καταπατώντας τοὺς νόμους νὰ βλασφημηθεῖ τὸ ὄνομα τοῦ Κύριου μας, προχώρησε στὴν ἔμμεση δήμευση τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας μέσω τῆς ἀνώνυμης ἐταιρίας ποὺ ἵδρυσε δῆθεν γιὰ τὴν ἀξιοποίησή της καὶ ὁλοκλήρωσε τὸ διαβρωτικὸ γιὰ τὴν χώρα ἔργο μέσω τῆς ψήφισης νέου μνημονίου καὶ τοῦ νόμου ποὺ στερεῖ τὴν ἐλευθερία ἔκφρασης, τὴν ὁποία σέβονται ἀκόμη καὶ ἀκραῖα δικτατορικὰ καθεστῶτα.

Τὴ σκυτάλη πῆρε ἡ ἄθεη κυβέρνηση Τσίπρα ἡ ὁποία ἀπὸ τὴν πρώτη ἡμέρα ἔδωσε τὸ στίγμα γιὰ τὸ πῶς θὰ πορευτεῖ. Ἐνθυμοῦμαι ὅτι κατὰ τὴ δῆθεν διαπραγμάτευση μὲ τοὺς Εὐρωπαίους ὁ ἐκλεκτὸς πρωθυπουργὸς τοῦ Οὐγγρουεβραίου μεγιστάνα τοῦ πλούτου Τζώρτζ Σόρος προωθοῦσε σχέδια ὑποβάθμισης τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν καὶ περαιτέρω διασάλευσης τῶν σχέσεων συναλληλίας, ποὺ ὑφίστανται μεταξὺ Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας. Ὁ τότε ἀναπληρωτὴς ὑπουργὸς Παιδείας Τάσος Κουράκης ἀλλὰ καὶ ὁ εὐτραφὴς νῦν ὑπουργὸς Νίκος Φίλης καὶ ἄλλοι ἐπώνυμοι Συριζαῖοι Χριστομάχοι, ὡς γνήσιοι ἐκφραστὲς καί θαμῶνες τῆς πλατείας Ἑξαρχείων ἔβαλαν κατὰ βούληση κατὰ τῶν παραδόσεων τοῦ τόπου καὶ τῶν χριστιανικῶν ἀξιῶν. Τὰ ἱερὰ λείψανα τῆς Ἁγίας Βαρβάρας, τὸ Ἅγιο Φῶς, οἱ μισθοὶ τοῦ ἱεροῦ κλήρου, ἡ καθιέρωση τοῦ πολιτικοῦ ὅρκου κ. ἄ. ἔδειξαν τὶς προθέσεις ὅλων αὐτῶν τῶν ὄψιμων χριστομάχων, τυφλῶν ὀργάνων τῶν ἐκφραστῶν τοῦ σκότους. Καὶ ἐπιπλέον ὡς ὄφειλε ἀπὸ τὶς παρασκηνιακὲς ὑποσχέσεις ποὺ ἔδωσε γιὰ νὰ κρατηθεῖ στὴν ἐξουσία ὑλοποίησε αὐτὸ τὸ ἔκτρωμα-νόμο νομιμοποίησης τῆς ἐκτροπῆς καὶ θὰ καταγραφεῖ στὴν ἱστορία ὡς ἡ μνημονιακή κυβέρνηση ποὺ ἔκανε τὴν ψυχασθένεια νόμο τοῦ κράτους. Ἡ ψήφιση τοῦ νόμου αὐτοῦ ἀλλὰ καὶ ἡ ἐκκρεμότητα στήν ἐκλογὴ τοῦ νέου προέδρου τῆς ΝΔ βοήθησε τὴν παραμονή της στὴν ἐξουσία. Καὶ ὁ νῦν μεταρρυθμιστὴς πρόεδρος τῆς ΝΔ ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ἐπειδὴ ἀκριβῶς ὑποστήριξε μὲ νύχια καὶ μὲ δόντια τὸ νόμο τῆς ψυχασθένειας πῆρε καὶ τὸ χρίσμα ἀπὸ αὐτοὺς τοῦ μελλοντικοῦ πρωθυπουργοῦ τῆς χώρας.  Ἔλαβε παράταση λοιπὸν ὁ ἄθεος πρωθυπουργὸς τῆς χώρας ἀπὸ τὰ πραγματικὰ ἀφεντικὰ ποὺ κυβερνοῦν τὸν τόπο αὐτό. Ἀπ’ αὐτοὺς ποὺ ἐκλαμβάνουν τοὺς Χριστιανοὺς ὡς ἠλιθίους, ὅπως ἀναγράφουν στὰ πρωτόκολλα τους (βλ. πρωτόκολλα τῶν Σοφῶν τῆς Σιών)…

Βλέποντας ὡς φαίνεται ὅτι κέρδισαν χρόνο ἀπὸ τὴν ψήφιση τῆς ψυχασθένειας στὸ Κοινοβούλιο ἔλαβε μπρὸς ὁλοταχῶς καὶ γιὰ νὰ καθιερώσει τὴν καύση τῶν νεκρῶν σὲ συνεργασία κυρίως μὲ τὰ δύο κατ’ ἐξοχὴν φερέφωνα τοῦ μεγαλοτραπεζίτη Σόρος σὲ Ἀθήνα καὶ Θεσσαλονίκη. Μάλιστα γιὰ νὰ βοηθήσουν τοὺς ἀνύποπτους καὶ κυρίως ἀδιάφορους χριστιανοὺς τῆς χώρας νὰ ἐπιλέξουν τὴν καύση ἀντὶ τῆς ταφῆς ἐπιχειροῦν οἱ πολιτικοὶ αὐτοὶ μεσαιωνικοί τυχοδιῶκτες τῆς δῆθεν ἀριστερᾶς, τῆς ψευτοπροόδου καὶ ἀνάπτυξης ἐτσιθελικὰ νὰ ἐπιβάλλουν μὲ ἐκβιαστικὸ τρόπο τὴν τελετὴ τῆς ἐξόδιου ἀκολουθίας καὶ γιὰ αὐτοὺς ποὺ θὰ ἐπιλέξουν τὰ σώματά τους νὰ γίνουν στάχτη καὶ μπούρμπουλη. Ποδοπατοῦν οἱ «ἠλίθιοι» γιὰ νὰ χρησιμοποιήσω καὶ τὴ φράση τοῦ  Σόιμπλε ποὺ δὲν φαίνεται ἀπὸ τὰ παθήματά του νὰ ἔμαθε πρὸς τὸν ἄθεο πρωθυπουργό μας τὶς διαχρονικὲς παραδόσεις αὐτοῦ τοῦ τόπου λησμονώντας ὅτι οἱ Ἕλληνες μόνο τὰ σκουπίδια τους καῖνε.

Ὑπάρχει μία λογικὴ ἐξήγηση στὴν γενικὴ κατρακύλα τῶν «ἠλιθίων» πολιτικῶν μαριονέτων ποὺ δυστυχῶς κυβερνοῦν τὸν εὐλογημένο αὐτὸ τόπο. Ἀνοίγουν ταυτοχρόνως καὶ μὲ τὴν γνωστὴ προχειρότητα ποὺ τοὺς διακατέχει πολλὰ θέματα προκειμένου νὰ προχωρήσουν πιὸ εὔκολα στὸν ἑπόμενο στόχο τους, στὴν ἐπιβολὴ τοῦ ἠλεκτρονικοῦ φακελώματος, τό ὁποῖο κάποιοι ἀνύποπτοι Ἱεράρχες, ἴσως καί ὁ Ἀρχιεπίσκοπος νά τό ἐκλαμβάνουν ἁπλά ὡς τεχνολογική ἐξέλιξη, ἀγνοώντας τούς πραγματικούς κινδύνους πού ἐγκυμονοῦν.  

Συντάκτης: ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΥΛΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 
Πηγή: ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΤΕΥΧ 174 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016 

Κυριακή, 16 Οκτωβρίου 2016

ΜΑΣΚΑΡΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΣΕ ΙΡΑΚ-ΣΥΡΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΟ «ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΙΑΙΑ ΚΡΙΣΗ»

Του Μάνου Χατζηγιάννη
Τυχαία αναφορά ή μεθοδευμένη παραποίηση; Σε κάθε περίπτωση πολλά ερωτήματα γεννά έκθεση για τους διωγμούς των Χριστιανών σε Συρία και Ιράκ όπου αποφεύγεται ο όρος γενοκτονία και προτιμάται ο διπλωματικά αποδεκτός, αλλά ανούσιος όρος "κατακλυσμιαία κρίση".

Συγκεκριμένα, οι χριστιανικές κοινότητες της Συρίας και του Ιράκ βρίσκονται εν μεσω μιας «κατακλυσμικής κρίσης», σύμφωνα με την έκθεση της οργάνωσης Open Doors "Ελπίδα για τη Μέση Ανατολή".
Σημειώνει βέβαια πως η ίδια η ύπαρξή τους είναι σε κίνδυνο, καθώς ο κόσμος στέκεται μάρτυρας σε μια από τις μεγαλύτερες απειλές για τη Χριστιανική Εκκλησία στη Μέση Ανατολή από τη γέννησή της, τονίζει πως οι Χριστιανοί αντιμετωπίζουν στοχευμένες διώξεις και στη Συρία και στο Ιράκ με αυξανόμενο ρυθμό, προειδοποιεί πως αν ο ρυθμός της μετανάστευσης συνεχίσει, μέσα σε λίγα χρόνια οι χριστιανικές κοινότητες σε αυτές τις χώρες θα είναι εντελώς κατεστραμμένες, αλλά για γενοκτονία ούτε λόγος! 
Η έκθεση, που συντάχθηκε από το Open Doors σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Ανατολικού Λονδίνου, προειδοποιεί ότι ο πόλεμος στη Συρία και στο Ιράκ έχει «εξαπολύσει ένα παλιρροϊκό κύμα βίαιης δίωξης». Αυτή η δίωξη έχει στόχο την ιδιαίτερα ευάλωτη κατηγορία του χριστιανικού πληθυσμού και έχει επιταχύνει δραματικά την απομάκρυνση των Χριστιανών από το Ιράκ και τη Συρία.
Πριν από το 2011, η Συρία αριθμούσε Χριστιανούς όσο περίπου το 8%  του πληθυσμού των 22 εκατομμυρίων. Σήμερα, περίπου το ήμισυ πιστεύεται ότι έχουν εγκαταλείψει τη χώρα.
Αντιστοίχως, πριν από το 2003, υπήρχαν περίπου 1,5 εκατομμύριο Χριστιανοί στο Ιράκ περίπου 5% του πληθυσμού. Σήμερα, οι εκτιμήσεις κυμαίνονται μεταξύ 200.000 και 250.000.
8 στους 10 Χριστιανούς πιστεύεται ότι έχουν φύγει χωρίς ελπίδα ή προσδοκία επιστροφής. Πολλοί εξ αυτών χαρακτηρίζονται ως εσωτερικά εκτοπισμένοι και έχουν αναζητήσει καταφύγιο σε άλλες περιοχές του Ιράκ ή της Συρίας. Άλλοι έχουν καταφύγει σε χώρες όπως η Ιορδανία, ο Λίβανος, η Τουρκία και τα σπίτια, οι περιουσίες και οι επιχειρήσεις τους, κατασχέθηκαν ή καταστράφηκαν.
Παρά την κρίση αυτή μόλις 51 χριστιανοί από τη Συρία έχουν μετεγκατασταθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο στο πλαίσιο του καθεστώτος επανεγκατάστασης ευάλωτων ατόμων της κυβέρνησης.
Η έκθεση αποφεύγει συστηματικά να αποδχτεί τον όρο γενοκτονία και το μόνο που αναφέρει είναι το εξής: 
"Ορισμένοι πολιτικοί φορείς έχουν ήδη περιγραφεί αυτό ως γενοκτονία".

Τι σημασία έχει; Μεγάλη, καθώς ο όρος γενοκτονία συνιστά συγκεκριμένο έγκλημα του διεθνούς (ποινικού) δικαίου, ενώ οποιοσδήποτε άλλος χαρακτηρισμός είναι απλά προφάσεις εν αμαρτίαις...

Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου 2016

Η ΑΣΥΓΧΩΡΗΤΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ ΠΑΡΘΕΝΙΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΚΑΙ Η ΠΟΙΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΒΙΑΣΜΟΥ

Πολλές φορές οι ιστορικοί έχουν αναρωτηθεί γιατί η Ρώμη, ενώ ακολούθησε απαρέγκλιτα μια πολιτική ανεξιθρησκίας έναντι των κατακτημένων λαών, με την πολυθεΐα να είναι το επίσημο θρησκευτικό της καθεστώς, αντιμετώπισε με τόση βαρβαρότητα το χριστιανισμό. Επί τρεις αιώνες οι χριστιανοί κυνηγήθηκαν, φυλακίστηκαν, βασανίστηκαν, δέχτηκαν στα κορμιά τους καυτή πίσσα και λάδι, ρίχτηκαν στις αρένες και στα θηρία.
Αυτά γινόντουσαν την ίδια στιγμή που οποιοσδήποτε άγνωστος θεός από τη Δύση ή την Ανατολή έκανε αμέσως ανεμπόδιστα καριέρα μόλις εμφανιζόταν στη Ρώμη. Κατά τους μελετητές, ένας λόγος που έφερε τις φοβερές διώξεις ήταν η κοσμοθεωρία της νέας θρησκείας, που αμφισβητούσε ευθέως κάθε είδους επίγεια δύναμη και κυριαρχία, δίνοντας προτεραιότητα σε ψυχικά και πνευματικά αγαθά που ο άνθρωπος θα απολάμβανε μετά τον θάνατο του. Αυτό ερχόταν σε ευθεία αντίθεση με την παγκόσμια κυριαρχία της Ρώμης.

Ο δεύτερος λόγος ήταν ότι ο τρόπος ζωής που επέλεγαν οι χριστιανοί, η εγκράτεια, η αγνότητα και η εγκαρτέρηση, ήταν εντελώς αντίθετος με την κρατούσα αντίληψη περί ζωής στην αυτοκρατορία, η οποία διαπνεόταν από το κυνήγι των απολαύσεων και της ηδονής.
Η ιδέα της αγνότητας και της διατήρησης της παρθενίας, ειδικά στις γυναίκες, ιδέα που εισήγαγε ο χριστιανισμός, φάνηκε στους Ρωμαίους εντελώς εξωφρενική στην αρχή και στη συνέχεια προκλητικά ανατρεπτική. Η κακή οικονομική κατάσταση του κράτους είχε οδηγήσει σε μείωση των γεννήσεων. Σε αυτά τα άσχημα ήρθε να προστεθεί κι ο χριστιανισμός με αυτές τις θεωρίες περί παρθενίας. Όμως οι αυτοκράτορες ήθελαν παιδιά που θα στελέχωναν τις αυριανές ανίκητες λεγεώνες της Ρώμης. Ήταν συνεπώς μια θεωρία που δυναμίτιζε τα θεμέλια του ίδιου του κράτους. Κι έπειτα, αυτός που ακολουθούσε σε τόσο «ακραίες» επιλογές τις επιταγές του θεού του ήταν εν δυνάμει επικίνδυνος για την κρατούσα τάξη.
Μόνο έτσι εξηγείται η αγριότητα με την οποία αντιμετωπίστηκε τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους η ιδέα της παρθενίας, με την προσαρμογή του επίσημου δικαίου της Ρώμης προκειμένου να την καταπολεμήσει. Η εφαρμογή των συγκεκριμένων νόμων τον 1ο και το 2ο μ.Χ. αιώνα δημιούργησε μια ειδική κατηγορία αγίων και οσίων γυναικών, που ονομάστηκαν παρθενομάρτυρες. Πάνω από 50 αναφέρονται στο εορτολόγιο.
Όταν μια Χριστιανή συλλαμβανόταν και οδηγείτο στο δικαστήριο, η πρώτη ερώτηση που της έθεταν ήταν αν ήταν παρθένα και αν πίστευε στην διατήρηση της παρθενίας. Εφόσον η απάντηση ήταν θετική, τότε η απόφαση όριζε να βιαστεί πριν από την εκτέλεσή της.
Τα πρώτα χρόνια τον βιασμό αναλάμβανε ο ίδιος ο δήμιος μπροστά στο κοινό που είχε συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσει τον απαγχονισμό ή τον στραγγαλισμό.
Στις διώξεις του 1ου αιώνα αυτό γινόταν κατά παράβαση των διατάξεων, διότι ο ρωμαϊκός νόμος απαγόρευε να εκτελούνται έφηβοι ή γυναίκες που δεν είχαν περάσει περίοδο ήβης έτσι στα μεν αγόρια φορούσαν μια τήβεννο για να μοιάζουν με άνδρες και τις κοπέλες τις βίαζαν για να γίνουν γυναίκες και να είναι νόμιμή η εκτέλεσή τους. Μετά τον Διοκλητιανό όμως, ο Νέρων, ο Μαξιμιανός και ο Μαξιμίνος με σειρά νόμων θέσπισαν το δημόσιο βιασμό ως κανονική ποινή. Οι αυτοκράτορες αυτοί ήταν κατά βάση εγκληματικές φυσιογνωμίες και συχνότατα αναλάμβαναν οι ίδιοι να εφαρμόσουν την ποινή, όταν επρόκειτο για μικρές και όμορφες χριστιανές. Ο Μαξιμίνος ειδικά είχε κανονική μανία να βιάζει παρθένες και ήθελε κάθε μέρα και από μία τρομοκρατημένη κοπέλα στο κρεβάτι του.
Όσο περνούσαν τα χρόνια η εφαρμογή της ποινής γινόταν όλο και πιο φρικαλέα. Έγδυναν τις χριστιανές μέσα στο δικαστήριο, τις εξευτέλιζαν και τις βασάνιζαν, έπειτα τις βίαζαν και τις σκότωναν. Επί Μαξιμιλιανού, το 307, 600 χριστιανές παρθένες βιάστηκαν μέσα στο κατάμεστο Κολοσσαίο από λεγεωνάριους και έπειτα άφησαν τα θηρία να τις κατασπαράξουν.
Πολύ συχνά τις οδηγούσαν στην πορνεία όπου περνούσαν μερικούς μήνες με τις πιο φρικτές ταπεινώσεις, πριν τις σκοτώσουν. Χριστιανές παρθένες έριχναν επίσης στα κελιά των μονομάχων τελευταίο βράδυ πριν μπουν στην αρένα για να αγωνιστούν μέχρι θανάτου. Καμιά φορά εάν ο δικαστής ήταν επιεικής, έδινε διαταγή να οδηγηθεί η κοπέλα σε ένα δωμάτιο πίσω προκειμένου να βιαστεί και έπειτα την ξαναφέρναν αμέσως μπροστά του και τη ρωτούσε αν παρέμεινε χριστιανή, αφού είχε χάσει την αγνότητά της. Αν η κοπέλα απαντούσε καταφατικά, τότε την καταδίκαζε σε θάνατο.
Τα φοβερά αυτά μαρτύρια δημιουργούσαν και μια ολόκληρη σειρά από φημολογούμενα θαύματα, όπως συνέβη στην Περπετούα, που όταν την έγδυναν μέσα στο δικαστήριο, τα μαλλιά της μάκρυναν αμέσως για να σκεπάσουν τη γύμνια τους, ή στην αγνή, που το κορμί της έγινε τόσο βαρύ ώστε στάθηκε αδύνατον να τη σηκώσουν για να την βάλουν στο κρεβάτι της διακόρευσης. Όλοι αυτοί οι νόμοι καταργήθηκαν από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο μετά το 325 μ.Χ., και όταν ο Μέγας Θεοδόσιος ανακήρυξε το Χριστιανισμό επίσημη θρησκεία του κράτους, οι παρθενομάρτυρες ονομάστηκαν Αγίες.

Σάββατο, 20 Αυγούστου 2016

ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΘΕΩΡΗΣΑΝ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΗ ΤΗΝ ΛΕΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ!

Η Εφημερίδα News Sentinel στην πόλη Νόξβιλ (Τενεσί) των ΗΠΑ αρνήθηκε να εκτυπώσει αγγελία για ένα χριστιανικό κατάστημα θεωρώντας τη λέξη "Χριστιανός" προσβλητική, αναφέρει το Fox News.

Οι ιδιοκτήτες του χριστιανικού καταστήματος Cedar Springs  ήθελαν να πουλήσουν μία από τις θυγατρικές τους, σε συνδυασμό με την πώληση των προϊόντων τους. Αποφάσισαν λοιπόν να ενημερώσουν τους πελάτες τους μέσω μιας αγγελίας σε τοπική εφημερίδα, της οποίας η κυκλοφορία κατά τις εργάσιμες ημέρες είναι περίπου 120 χιλιάδες αντίτυπα, και το τιράζ φθάνει τις 150 χιλιάδες.

Στις 26 Ιουλίου πληρώθηκε η αγγελία στην εφημερίδα και επρόκειτο να δημοσιευθεί στις 28 Ιουλίου. Αλλά με το άνοιγμα της εφημερίδας στις 28 Ιουλίου, η κα Makginis, υπεύθυνη του καταστήματος, ποτέ δεν βρήκε την πληρωμένη καταχώρησή της. Τηλεφώνησε στην εφημερίδα, όπου της εξήγησαν ότι η διαφήμιση δεν επιτρέπεται να εκτυπωθεί επειδή περιέχει μια σκληρή λέξη. Η κα Makginis ζήτησε να μάθει ποιου είδους λέξη είναι προσβλητική. Η υπάλληλος της εφημερίδας απάντησε ότι επρόκειτο για τη λέξη "Χριστιανός" στο όνομα του καταστήματος.

"Εμείς δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι σκέφτονται όταν λένε τη λέξη «Χριστιανός» επιθετική",  δήλωσε η κ Makginis και συμπλήρωσε "Ήταν ένα χαστούκι στο πρόσωπο μας για μας ως Χριστιανούς". Στη συνέχεια, αποφάσισε να μοιραστεί το περιστατικό στη σελίδα του καταστήματος στο Facebook.

Το όλο περιστατικό έχει προκαλέσει την οργή των χριστιανών του ανατολικού Tennessee, και πολλοί αντέδρασαν εκδηλώνοντας τη δυσφορία τους με τηλεφωνικές κλήσεις στην εφημερίδα. Ως αποτέλεσμα, η εφημερίδα Knoxville News Sentinel ζήτησε συγγνώμη και μίλησε για, "αποτυχία του συστήματος."

πηγή: https://katanixis.blogspot.gr/2016/08/blog-post_28.html

Κυριακή, 10 Απριλίου 2016

ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΩΝ ΚΙΝΕΖΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ: ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΑΝ 2000 ΣΤΑΥΡΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΑΝ 50 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ

Περισσότερους από 2000 σταυρούς έχουν απομακρύνει οι αρχές της Κίνας από εκκλησίες σε μια προσπάθεια των κινεζικών αρχών για να επιβάλλει μια νέα νομοθεσία αναφορικά με τα «υπερβολικούς θρησκευτικούς τόπους λατρείας».
Ουσιαστικά όμως πρόκειται για μια εκστρατεία του κινεζικού καθεστώτος προκειμένου να εξαλείψει κάθε σύμβολο του χριστιανισμού στην επαρχία Zhejiang η οποία ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια.
Αρκετοί είναι αυτοί που έχουν συλληφθεί στην προσπάθειά τους να αποτρέψουν τις κυβερνητικές προσπάθειες για απομάκρυνση των συμβόλων του χριστιανισμού.
Ανάμεσα σε αυτούς που συνελήφθησαν ήταν και ο δικηγόρος για τα ανθρώπινα δικαιώματα Zhang Kai ο οποίος κρατείται. Έξι μήνες μετά την φυλάκισή του αναγκάστηκε να εμφανιστεί ενώπιον του κρατικού συμβουλίου, προκειμένου να ομολογήσει τα «εγκλήματά» του κατά της κινεζικής κυβέρνησης αντιστεκόμενος στην απομάκρυνση των συμβόλων του χριστιανισμού.
Σύμφωνα με την μη κυβερνητική οργάνωση China Aid μέχρι το Πάσχα οι κινεζικές αρχές είχαν απομακρύνει πάνω από 2000 σταυρούς ενώ κατέστρεψαν πάνω από 50 χριστιανικές εκκλησίες σε μια πρωτοφανή για την αγριότητά της εκστρατεία κατά της χριστιανικής θρησκείας και των συμβόλων της.

Σε μια τελευταία εκτίμηση η Κίνα αναμένεται να έχει το μεγαλύτερο χριστιανικό πληθυσμό παγκοσμίως μέχρι το 2030 που μπορεί να φτάσει έως και τα 247 εκατομμύρια άτομα.

Τετάρτη, 9 Δεκεμβρίου 2015

ΑΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΕΠΕΙΔΗ ΖΩΓΡΑΦΙΣΕ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟ


Ένα οκτάχρονο αγόρι από το Taunton UK της Αγγλίας, αποβλήθηκε από το σχολείο και υποχρεώθηκε να επισκεφτεί ψυχολόγο, επειδή ζωγράφισε το Χριστό εσταυρωμένο.

Ο πατέρας του παιδιού, το οποίο πηγαίνει στη δευτέρα τάξη, έλαβε ένα τηλεφώνημα το οποίο τον ειδοποιούσε ότι ο γιος του έφτιαξε ένα «βιαίο σκίτσο».

Σε ότι με αφορά εμένα, καταγγέλω ότι το σχολείο «βιάζει» τη θρησκεία του γιου μου, δήλωσε ο πατέρας ο οποίος ζήτησε να μείνει ανώνυμος.

Ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι το παιδάκι ζωγράφισε το συγκεκριμένο θέμα στα πλαίσια μιας εργασίας που ζητούσε να ζωγραφίσουν τα παιδιά κάτι σχετικά με τα Χριστούγεννα!

Πηγή: www.patriotledger.com
Και όλα αυτά σε μια χώρα που έχει έως σήμερα προστάτη της τον Άγιο Γεώργιο, ο οποίος απεικονίζεται και στα νομίσματά τους.

Φαίνεται ότι ο Χριστός είναι ένα βίαιο σύμβολο στη μεταμοντέρνα και μετά χριστιανική Ευρώπη, όπου μόνο τα δώρα κάτω από το δέντρο και ο Santa Claus της Coca-Cola θεωρούνται σύμβολα των Χριστουγέννων.

Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2015

ΦΡΙΚΤΑ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΦΑΝΑΤΙΚΩΝ ΙΣΛΑΜΙΣΤΩΝ

Όπου η αμερικανική ηγεσία υποστήριξε ακραίες ισλαμικές ομάδες να ανατρέψουν κοσμικούς δικτάτορες στο όνομα της «δημοκρατίας και της ελευθερίας», ο ντόπιος χριστιανικός πληθυσμός υποχρεώθηκε ή να μεταστραφεί στο Ισλάμ ή να πεθάνει.

Και οι πολλοί χριστιανοί επέλεξαν τον θάνατο. Το πιο πρόσφατο παράδειγμα προέρχεται από το Χαλέπι, όπου στις 28 Αυγούστου 12 χριστιανοί αφού βασανίσθηκαν, βιάστηκαν δημόσια, ακρωτηριάστηκαν, τελικά αποκεφαλίστηκαν και τα σώματά τους σταυρώθηκαν από τους τζιχαντιστές, διότι δεν εγκατέλειψαν τον Χριστό για τον Μωάμεθ.

Οι τζιχαντιστές περιέφεραν μπροστά από πλήθος ένα δωδεκάχρονο αγόρι. Του έκοψαν τα δάχτυλα, καθώς αρνήθηκε, με σθένος, να ασπαστεί το Ισλάμ. Το έδειραν αλύπητα, λέγοντας στον πατέρα του πως θα σταματήσουν μόνο αν αυτός μεταστραφεί. Αρνήθηκε. Τότε βασάνισαν και αυτόν, μαζί με άλλους δύο χριστιανούς. Κατόπιν, όλοι τους, και το αγόρι, σταυρώθηκαν.

Τα σώματά τους αφέθηκαν στους σταυρούς επί δύο ημέρες και δεν επετράπη σε κανέναν να πλησιάσει. Πάνω στους σταυρούς κρεμάστηκε μια πινακίδα που έγραφε : «Άπιστοι».

Άλλοι οκτώ χριστιανοί, ανάμεσά τους και δύο γυναίκες, επίσης διατάχθηκαν να ασπαστούν το Ισλάμ, ενώπιον μεγάλου πλήθους. Όταν αρνήθηκαν οι τζιχαντιστές βίασαν δημόσια τις δύο γυναίκες. Κατόπιν υποχρέωσαν και τους οκτώ να γονατίσουν και τους αποκεφάλισαν καθώς αυτοί προσεύχονταν. Μετά τον αποκεφαλισμό τους τα σώματά τους σταυρώθηκαν.

Τα ίδια συνέβησαν στη Λιβύη και το Ιράκ όταν οι Αμερικανοί ανέτρεψαν τους δικτάτορες των δύο χωρών, οι οποίοι, τηρούσαν υπό έλεγχο τα τζιχαντιστικά στοιχεία.

Το 2014 ο Αγγλικανός ιερέας Άντριου Γουάιτ, μίλησε για τις φριχτές σφαγές των χριστιανών στο Ιράκ. Ο ιερέας έκανε λόγο για παιδιά που τεμαχίζονταν στα δύο με σπαθί, σα να μην πέρασε μια μέρα από τον μεσαίωνα. Αυτά άρχισαν να συμβαίνουν στο Ιράκ πριν την εμφάνιση του Ισλαμικού Κράτους, μετά την ανατροπή του Σαντάμ Χουσεΐν.

Το 2003 τουλάχιστον 12 χριστιανοί σταυρώθηκαν, μεταξύ τους και παιδιά 10 ετών. Μαρτυρίες του Γουάιτ κάνουν λόγο για ομαδικές εκτελέσεις ολόκληρων οικογενειών. «Μια οκταμελής οικογένεια σφαγιάστηκε. Δίπλα τους ήταν η Βίβλος, μέσα σε μια λίμνη αίματος», ανέφερε σε μια από τις μαρτυρίες του.

Στη Λιβύη, στις αρχές του τρέχοντος έτους, το Ισλαμικό Κράτος έσφαξαν, σαν πρόβατα 21 χριστιανούς Κόπτες, αφού πρώτα τους έβγαλαν τα μάτια. Μετά από αυτό το ΙΚ δημοσίευσε βίντεο στο οποίο ο εκπρόσωπός του έλεγε:

«Λέμε στους χριστιανούς, όπου και αν βρίσκονται, ότι το ΙΚ θα επεκταθεί, με τη θέληση του Αλλάχ. Θα σας φτάσουμε ακόμα και στα πιο απόρθητα οχυρά σας. Όποιος ασπαστεί το Ισλάμ θα είναι ασφαλής. Όποιος αρνηθεί θα δει μόνο την αιχμή του δόρατός μας. Οι άνδρες θα σφαγούν, τα παιδιά θα γίνουν σκλάβοι μας και ο πλούτος σας λεία μας. Αυτή είναι η κρίση του Αλλάχ και του απεσταλμένου του».

Η συνεχιζόμενη σφαγή των χριστιανών από το Ισλαμικό Κράτος και η καταστροφή των εκκλησιών και των πολιτιστικών μνημείων κατατίθεται στα πόδια των δυτικών εθνών που ακούσια ή εκούσια, προετοίμασαν τον δρόμο στο ΙΚ.

Όπως είπε ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν, τα έθνη που υποστήριξαν την «Αραβική Άνοιξη», αντί για δημοκρατία και πρόοδο έφεραν βία, φτώχεια και καταστροφή. «Και κανείς δεν ενδιαφέρεται για τα ανθρώπινα δικαιώματα, περιλαμβανομένου αυτού της ζωής. Καταλάβατε τι κάνατε;», είπε.

Το κατάλαβαν ή όχι, η καταστροφή συνεχίζεται, με τους χριστιανούς να πληρώνουν το υψηλότερο τίμημα.

Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου 2015

ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ: "OΙ ΙΣΛΑΜΙΣΤΕΣ ΒΑΣΑΝΙΣΑΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ, ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΑΝ ΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΜΑΣ - Η ΡΩΣΙΑ ΔΙΝΕΙ ΙΕΡΟ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΗΝ ΣΥΡΙΑ"

"Η Ρωσία αυτή τη στιγμή δίνει ιερό πόλεμο απέναντι στην τρομοκρατία και τους ισλαμιστές" ανέφερε το πατριαρχείο της Ρωσίας, ενώ ο Πατριάρχης Κύριλλος δήλωσε πως "η Ρωσία πήρε μια υπεύθυνη απόφαση να προστατέψει το λαό της Συρίας από μια τρομοκρατική τυραννία και πρόσθεσε πως η στρατιωτική παρέμβαση ήταν απαραίτητη"!  

To Πατριαρχείο της Ρωσίας στηρίζει απόλυτα τον Β. Πούτιν στην απόφαση του για στρατιωτική εμπλοκή της Ρωσίας στην Συρία και με δημόσιες δηλώσεις τον νομιμοποιεί να δώσει έναν ιερό πόλεμο μέχρι τον οριστικό ξεριζωμό των τρομοκρατών ισλαμιστών.

Συγκεκριμένα, η ορθόδοξη εκκλησία της Ρωσίας σε δήλωση της σχετικά με την απόφαση της Μόσχας να πραγματοποιήσει αεροπορικές επιδρομές στη Συρία εναντίον του ISIS και των υπόλοιπων τρομοκρατικών ομάδων είπε πως πρόκειται για "ιερό πόλεμο"!

"Η μάχη ενάντια στην τρομοκρατία είναι μια ιερή μάχη και η χώρα μας, η Ρωσία, είναι πιο ενεργή δύναμη στον κόσμο που μάχεται κατά της τρομοκρατίας" είπε ο επικεφαλής του τμήματος διεθνών σχέσεων της εκκλησίας Vsevolod Chaplin.

Σε επίσημη δήλωση, ο Πατριάρχης Κύριλλος είπε ότι "η Ρωσία ανέλαβε μια υπεύθυνη δράση να χρησιμοποιήσει στρατιωτική ισχύ για να προστατέψει το λαό της Συρίας από όλους αυτούς που έφεραν μια τρομοκρατική τυρρανία!

O Πατριάρχης ανέφερε πως η "στρατιωτική παρέμβαση της Ρωσίας ήταν απαραίτητη από τη στιγμή που η πολιτική διαδικασία δεν έφερε καμία βελτίωση στις ζωές αθώων ανθρώπων, χρειάζονταν στρατιωτική προστασία"!

Ανέφερε το βασανισμό των Χριστιανών στην περιοχή, την απαγωγή κληρικών και την καταστροφή εκκλησιών προσθέτοντας ότι "και οι Μουσουλμάνοι δεν υποφέρουν λιγότερο".

Ο εκπρόσωπος της εκκλησίας Chaplin είπε ότι η απόφαση για ανάληψη στρατιωτικής δράσης είναι σύμφωνη με τον διεθνή νόμο, την πνευματικότητα μας και τον ειδικό ρόλο που η χώρα μας διαδραματίζει στη Μέση Ανατολή"!

Ένας ανώτερος μουσουλμάνος κληρικός υποστήριξε, επίσης, την στρατιωτική παρέμβαση λέγοντας πως ο λαός της Συρίας "πρακτικά είναι γείτονές μας".

"Υποστηρίζουμε πλήρως την στρατιωτική δράση των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας στη μάχη κατά της τρομοκρατίας" είπε ο Talgat Tadzhuddin, επικεφαλής της κεντρικής πνευματικής διοίκησης των μουσουλμάνων στη Ρωσία σύμφωνα με το RIA Novosti.

Επιπλέον, ένα συμβούλιο που αντιπροσωπεύει και τις υπόλοιπες θρησκείες της Ρωσίας, ισλαμισμό, ιουδαισμό και βουδισμό, θα βγάλει κοινή δήλωση με την οποία θα στηρίζει την απόφαση της Ρωσίας για στρατιωτική δράση στη Συρία είπε ο εκπρόσωπος Chaplin.